دسته بندی
جستجو
استانشهرمحدودهنوع آموزشگاهنام آموزشگاه
چرا باید زبان خارجی یاد بگیریم؟
زبان های خارجیهوچین | 12 خرداد 1397

چرا باید زبان خارجی یاد بگیریم؟

با توجه به این که 60% از مردم جهان به بیش از یک زبان صحبت می‌کنند، بهتر است معلومات خود را بالا برده و یادگیری دومین زبان خود را آغاز کنید. نیم نگاهی به آمار‌های پیش رو بینش جالبی را برای شما به ارمغان می‌آورد تا متوجه شوید به کدام درصد از مردم جهان متعلقید.